0212 875 05 05BESİD HAKKINDA

BİZİ TAKİP EDİN

BEYSAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 

Derneğin amacı; ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, Sanayici ve İşadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, Beysan Sanayi Sitesi sınırları içinde dernek üyesi olan Sanayici, Ticaret erbabı ve Serbest meslek sahiplerinin mevzuatın öngördüğü usuller dahilinde hak ve yararları sağlamak, korumak, üyeler arası bağlılığı artırmak, üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak, üyelerin; sosyal, kültürel ihtiyaçlarını temine çalışmak, üyelerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, sitenin genel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. 
 
Site ortak alanlarının iyileştirme çalışmalarına destek vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla bu yönde işbirliği yapmak. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üyelerin yararına uygulamasına katkıda bulunmak, rekabet gücünü artırmak, üyeler arasında işbirliği ve dayanışma ortamlarını oluşturmak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, üyeleri ile paylaşmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak. 
 
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Yurtdışı gezileri düzenlemek, üyelerin ihracata yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak, bilgi akşını sağlamak. İş ve işçi arayan sanayicilerimize destek vermek. Hukuki, mali ve ekonomik konularda düzenli bilgilendirmek ve danışmanlık yapmak.

Faaliyet Alanları

Dernek Yönetimi

Copyright 2010. BESİD DERNEĞİ Tüm Hakları Saklıdır

Web Tasarım